مراجعه به متن

درس ۳۸:‏ همسایهٔ خود را دوست داشته باش

درس ۳۸:‏ همسایهٔ خود را دوست داشته باش

به همه محبت کن،‏ فرقی ندارد که چه کسی یا از کجا هستند.‏

همچنین ملاحظه شود:‏

فعالیت‌های مربوط به «دوست یَهُوَه شو»

همسایهٔ خود را دوست داشته باش

سارا چگونه می‌تواند محبت و مهربانی نشان دهد؟‏