مراجعه به متن

درس ۱۰:‏ دست‌ودلباز و مهربان باش

درس ۱۰:‏ دست‌ودلباز و مهربان باش

آیا می‌توانی مثل سینا و سارا یاد بگیری که دست‌ودلباز و مهربان باشی؟‏

همچنین ملاحظه شود:‏

فعالیت‌های مربوط به «دوست یَهُوَه شو»

ماشین سینا را درست کن

این فعالیت را چاپ کن،‏ دور ماشین سینا را ببُر و آن را بساز.‏