مراجعه به متن

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

درس ۲۸:‏ پایداری با وجود آزار و اذیت

درس ۲۸:‏ پایداری با وجود آزار و اذیت

وقتی ما مورد آزار و اذیت قرار می‌گیریم،‏ چه چیز به ما کمک می‌کند تا پایدار بمانیم؟‏

همچنین ملاحظه شود:‏

فعالیت‌های مربوط به «دوست یَهُوَه شو»

تحمّل رفتار بد

وقتی دیگران با ما رفتار بدی دارند،‏ چه کار باید بکنیم؟‏