مراجعه به متن

درس ۱۷:‏ فرزندانتان را محافظت کنید

درس ۱۷:‏ فرزندانتان را محافظت کنید

ای والدین،‏ فرزندانتان را از خطر محافظت کنید!‏

همچنین ملاحظه شود:‏

فعالیت‌های مربوط به «دوست یَهُوَه شو»

هوشیاری فرزندتان را امتحان کنید!‏

والدین چگونه می‌توانند به فرزندشان آموزش دهند که از آزار جنسی در امان باشد؟‏