مراجعه به متن

درس ۲۶:‏ بهای رهایی

درس ۲۶:‏ بهای رهایی

ایمان به بهای رهایی چطور می‌تواند در رویارویی با مشکلاتمان به ما کمک کند؟‏

همچنین ملاحظه شود:‏

فعالیت‌های مربوط به «دوست یَهُوَه شو»

قربانی عیسی

چرا قربانی عیسی برای ما مهم است؟‏