مراجعه به متن

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

درس ۱۲:‏ سارا و سینا به بیت‌ئیل می‌روند

درس ۱۲:‏ سارا و سینا به بیت‌ئیل می‌روند

وقتی سارا و سینا به بیت‌ئیل رفتند،‏ چه چیزهای جالبی دیدند؟‏ تو دوست داری در آنجا چه چیزهایی را ببینی؟‏