به متن بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

درس ۱۹:‏ سخاوتمند باش

چطور می‌توانیم مثل یَهُوَه سخاوتمند باشیم؟‏