مراجعه به متن

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

درس ۲۰:‏ راستگو باش

درس ۲۰:‏ راستگو باش

چرا مهم است که همیشه راستگو باشیم؟‏

 

همچنین ملاحظه شود:‏

فعالیت‌های مربوط به «دوست یَهُوَه شو»

راستگویی مانند درست کردن یک پل است

چرا راستگویی در برقراری دوستی اهمیت دارد؟‏