به متن بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

درس ۲۴:‏ یَهُوَه همه چیز را طراحی کرد

در این کلیپ ببین یَهُوَه چه چیزهای زیبایی را طراحی کرده است.‏