مراجعه به متن

درس ۳۱:‏ خانهٔ یَهُوَه را دوست داشته باش

درس ۳۱:‏ خانهٔ یَهُوَه را دوست داشته باش

ما چطور می‌توانیم سالن جماعت را تمیز و مرتب نگه داریم؟‏

همچنین ملاحظه شود:‏

فعالیت‌های مربوط به «دوست یَهُوَه شو»

خانهٔ یَهُوَه را دوست داشته باش

خانهٔ خدا را تمیز و مرتب نگه دار!‏