به متن بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

درس ۸:‏ تمیز و مرتب باش

آیا می‌توانی مثل یَهُوَه تمیز و مرتب باشی؟‏ سینا درسی می‌آموزد.‏