مراجعه به متن

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

درس ۱۵:‏ به برنامهٔ جلسات توجه کن

درس ۱۵:‏ به برنامهٔ جلسات توجه کن

چرا باید به برنامهٔ جلسات توجه کنیم؟‏

 

همچنین ملاحظه شود:‏

فعالیت‌های مربوط به «دوست یَهُوَه شو»

چرا باید به برنامه‌های جلسات گوش کنی؟‏

آیه‌ها را با عکس‌ها هماهنگ کن.‏ تو چطور می‌توانی مانند عیسی،‏ خدا را بهتر بشناسی؟‏