به متن بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

درس ۱۵:‏ به برنامهٔ جلسات توجه کن

چرا باید به برنامهٔ جلسات توجه کنیم؟‏