مراجعه به متن

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

درس ۱۱:‏ بدون قید و شرط ببخش

درس ۱۱:‏ بدون قید و شرط ببخش

چگونه می‌توانی دیگران را بدون قید و شرط ببخشی؟‏

 

همچنین ملاحظه شود:‏

فعالیت‌های مربوط به «دوست یَهُوَه شو»

تو باید چه کار کنی؟‏

ابتدا کارتون «بدون قید و شرط ببخش» را ببین.‏ بعد،‏ این فعالیت را دانلود و عکس درست را رنگ کن.‏