مراجعه به متن

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

یَهُوَه حیوانات را آفرید!‏

یَهُوَه حیوانات را آفرید!‏

کارتون «یَهُوَه همه چیز را آفرید» را ببین،‏ این فعالیت را دانلود و حیوانات را رنگ‌آمیزی کن!‏

 

همچنین ملاحظه شود:‏

دوست یَهُوَه شو

یَهُوَه همه چیز را آفرید

آیا می‌دانی که اولین مخلوقی که یَهُوَه آفرید چیست؟‏ با سینا یاد بگیر که مخلوقات به چه ترتیبی آفریده شدند.‏