مراجعه به متن

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

هوشیاری فرزندتان را امتحان کنید!‏

هوشیاری فرزندتان را امتحان کنید!‏

والدین،‏ با استفاده از این فعالیت به فرزند خود کمک کنید تا قربانی آزار جنسی نشود.‏

همچنین ملاحظه شود:‏

دوست یَهُوَه شو

فرزندانتان را محافظت کنید

به سینا و سارا راهنمایی لازم داده می‌شود تا از خطرات در امان بمانند.‏