مراجعه به متن

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

ماشین سینا را درست کن

ماشین سینا را درست کن

این فعالیت را دانلود کن‏.‏ ماشینی مثل ماشین سینا بساز و آن را به کسی هدیه بده.‏

 

همچنین ملاحظه شود:‏

دوست یَهُوَه شو

دست‌ودلباز و مهربان باش

ببین که سینا و سارا چطور با همدیگر بازی می‌کنند و از آن بیشتر لذّت می‌برند.‏