مراجعه به متن

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

به طور شگفت‌انگیزی آفریده شده‌ایم

به طور شگفت‌انگیزی آفریده شده‌ایم

یَهُوَه خدا ما را به طور شگفت‌انگیزی آفریده است!‏ او چه توانایی‌هایی به ما داده است؟‏