مراجعه به متن

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

سینا چه کتابی می‌خواند؟‏

سینا چه کتابی می‌خواند؟‏

این برگه را دانلود و آن را رنگ‌آمیزی کن‏.‏ سینا چه کتابی می‌خواند؟‏ او چه چیزی یاد می‌گیرد؟‏

همچنین ملاحظه شود:‏

دوست یَهُوَه شو

دزدی بد است

خدا به دزدی چگونه نگاه می‌کند؟‏ خروج ۲۰:‏۱۵ را بخوان.‏ ویدیو را تماشا کن و با سینا چیزهای بیشتری یاد بگیر.‏