مراجعه به متن

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

سرودی برای یَهُوَه بخوان!‏

سرودی برای یَهُوَه بخوان!‏

این کارت سه‌بعدی را بساز و سرود «ای که نامت یَهُوَه است» را حفظ کن.‏

همچنین ملاحظه شود:‏

دوست یَهُوَه شو

ای که نامت یَهُوَه است (‏سرود ۲)‏

نام پرشکوه یَهُوَه را با خواندن این سرود جلال بده.‏