مراجعه به متن

روت—‏یک دوست واقعی

روت—‏یک دوست واقعی

مثل روت تو می‌توانی برای کسانی که به کمک نیاز دارند دوستی واقعی باشی.‏