مراجعه به متن

تنبیه،‏ نوعی محبت است

تنبیه،‏ نوعی محبت است

تنبیه چطور به ما کمک می‌کند که قوی و موفق بشویم؟‏

همچنین ملاحظه شود:‏

دوست یَهُوَه شو

تنبیه،‏ نوعی محبت است

چرا یَهُوَه کسانی را که دوست می‌دارد تنبیه و اصلاح می‌کند؟‏