مراجعه به متن

بگذار یَهُوَه به تو آموزش بدهد

بگذار یَهُوَه به تو آموزش بدهد

چگونه می‌توانی بگذاری تا یَهُوَه به تو آموزش بدهد؟‏

همچنین ملاحظه شود:‏

دوست یَهُوَه شو

یَهُوَه تو را توانا می‌سازد (‏سرود ۳۸)‏

تو با کمک یَهُوَه می‌توانی قوی باشی و آنچه را که درست است انجام دهی.‏