مراجعه به متن

باگذشت باشیم

باگذشت باشیم

یَهُوَه از ما می‌خواهد که باگذشت باشیم.‏ اما چگونه؟‏

همچنین ملاحظه شود:‏

دوست یَهُوَه شو

باگذشت باشیم (‏سرود ۱۳۰)‏

بیایید از یَهُوَه سرمشق بگیریم و یکدیگر را از ته دل ببخشیم.‏