مراجعه به متن

سرود ۷۳—‏ما را شهامت ده

سرود ۷۳—‏ما را شهامت ده

به یَهُوَه دعا کن تا بر ترس‌هایت چیره شوی.‏