به متن بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

سرود ۶۷—‏«کلام را موعظه کنید»‏

با دوستانت مهم‌ترین کار در دنیا را انجام بده.‏