مراجعه به متن

سرود ۵۷—‏موعظه به همه گونه افراد

سرود ۵۷—‏موعظه به همه گونه افراد

یَهُوَه همهٔ مردم را دوست می‌دارد.‏ چطور می‌توانیم از او سرمشق گیریم؟‏