مراجعه به متن

سرود ۲—‏ای که نامت یَهُوَه است

سرود ۲—‏ای که نامت یَهُوَه است

نام یَهُوَه خیلی با معناست.‏ این سرود را که در مورد نام اوست با صدای بلند بخوان!‏

مطلب جالب دیگر ...

فعالیت‌های مربوط به «دوست یَهُوَه شو»

سرودی برای یَهُوَه بخوان!‏

این کارت سه‌بعدی را بساز و سرود «ای که نامت یَهُوَه است» را حفظ کن.‏