به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

همه را دوست داشته باش

یَهُوَه چگونه نشان می‌دهند که همه را دوست دارد؟‏ تو چطور می‌توانی نشان دهی که همه را دوست داری؟‏