مراجعه به متن

قدرشناس باش

قدرشناس باش

چرا پدر و مادرت را دوست داری و علاقه‌ات را چطور به آنان نشان می‌دهی؟‏