مراجعه به متن

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

داستان‌های تصویری از کتاب مقدّس

یَهُوَه اسرائیلیان را نجات داد

بیاموز که یَهُوَه چگونه اسرائیلیان را در حالی که لشکر مصریان آن‌ها را تعقیب می‌کرد و دریای سرخ مانع فرارشان شده بود نجات داد.‏ این داستان تصویری را آنلاین بخوان یا آن را چاپ کن.‏