مراجعه به متن

داستان تصویری از کتاب مقدّس

روت دوستی وفادار بود

با این که موآب تنها جایی بود که روت می‌شناخت،‏ چرا آنجا را ترک کرد و به کشور دیگری نقل مکان کرد؟‏ این داستان تصویری را آنلاین یا به صورت چاپ شده بخوان.‏