به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

داستان‌های تصویری

داستان‌های تصویری از کتاب مقدّس

داوود با شجاعت عمل می‌کند

چون داوود جوان به یَهُوَه توکّل کرد،‏ او توانست با شجاعت یک مرد تنومندی را شکست دهد.‏ این داستان تصویری را آنلاین بخوان یا چاپش کن.‏

در همین مجموعه:‏

آدم و حوّا خودخواه شدند

تصمیم خودخواهانهٔ آنان چه نتیجه‌ای داشت؟‏