مراجعه به متن

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

داستان‌های تصویری از کتاب مقدّس

خدا موسی را به مصر فرستاد

ببین که یَهُوَه خدا چطور فرعون مغرور را شکست داد.‏ این داستان را آنلاین بخوان یا فایل آن را دانلود کرده چاپ کن.‏