مراجعه به متن

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

داستان‌های تصویری از کتاب مقدّس

دانیال از یَهُوَه اطاعت می‌کرد

دانیال در سنین نوجوانی از خانواده‌اش جدا شد.‏ با این حال،‏ آیا همچنان از یَهُوَه اطاعت کرد؟‏ این داستان تصویری را آنلاین بخوانید یا فایل آن را دانلود کنید.‏