مراجعه به متن

آیا کتاب مقدّس رفتار و افکار مردم امروز را پیشگویی کرده است؟‏

آیا کتاب مقدّس رفتار و افکار مردم امروز را پیشگویی کرده است؟‏

پاسخ کتاب مقدّس

 بله.‏ کتاب مقدّس پیشگویی کرده است که در دورانی که ما در آن به سر می‌بریم،‏ خصوصیات بد در مردم بیشتر می‌شود.‏ همچنین اشاره می‌کند که این تغییر در نهایت به صورت وسیعی سبب سقوط اخلاقی جامعه می‌شود.‏ * (‏۲تیموتائوس ۳:‏۱-‏۵‏)‏ اما در کنار آن کتاب مقدّس در مورد افرادی پیشگویی می‌کند که از این خصوصیات بد دوری می‌کنند.‏ این افراد با کمک خدا خود را از تأثیرات منفی محیط اطراف خود دور نگه می‌دارند و افکار خود را با خواست خدا هماهنگ می‌کنند.‏—‏اِشَعْیا ۲:‏۲،‏ ۳‏.‏

در این مقاله می‌بینیم که .‏.‏.‏

 کتاب مقدّس در مورد افکار و اعمال مردم روزگار ما چه پیشگویی کرده است؟‏

 کتاب مقدّس اشاره می‌کند که اعمال و افکار منفی‌ای که از خودخواهی سرچشمه می‌گیرد،‏ در کل دنیا خیلی معمولی می‌شود.‏ به گفتهٔ کتاب مقدّس انسان‌ها «فاقد خویشتنداری» و «خودپرست» می‌شوند و «لذّت را بیش از خدا دوست خواهند داشت.‏»—‏۲تیموتائوس ۳:‏۲-‏۴‏.‏

 دقیقاً طبق این پیشگویی مردم روزگار ما فقط به فکر خودشان هستند،‏ این که چه چیزی به نفع خودشان است و چه چیزی در آن‌ها حس رضایت و حس موفقیت ایجاد می‌کند.‏ این طرز فکر نسل کاملاً خودخواهی را به وجود آورده است.‏ کتاب مقدّس هم به این موضوع اشاره می‌کند و می‌گوید کار به جایی می‌رسد که مردم ‹از نیکویی متنفر می‌شوند.‏› در ضمن اشخاص خودخواه چون «ناسپاس» هستند،‏ نیازی نمی‌بینند برای چیزهایی که دارند یا کارهایی که دیگران برایشان انجام می‌دهند،‏ قدردان باشند.‏—‏۲تیموتائوس ۳:‏۲،‏ ۳‏.‏

 خودخواهی ریشهٔ سایر رفتارهای بدی است که در مورد دوران ما پیشگویی شده بود:‏

  •   طمعکاری.‏ در روزگار ما انسان‌های «پول‌دوست» در دنیا کم نیستند!‏ نشانهٔ این افراد این است که موفقیت خود را بر اساس میزان حقوق و دارایی خود اندازه می‌گیرند.‏—‏۲تیموتائوس ۳:‏۲‏.‏

  •   تکبّر.‏ بسیاری «خودستا» و «مغرور» هستند.‏ (‏۲تیموتائوس ۳:‏۲،‏ ۴‏)‏ چنین افرادی توانایی‌ها،‏ خصوصیات یا دارایی خود را بزرگ جلوه می‌دهند.‏

  •   تهمت‌زنی.‏ جامعهٔ امروز ما پر از افراد «کفرگو» و «تهمت‌زن» است.‏ (‏۲تیموتائوس ۳:‏۲،‏ ۳‏)‏ این خصوصیات افرادی است که به خدا یا به دیگران بی‌احترامی می‌کنند یا در موردشان دروغ می‌گویند.‏

  •   خودسری.‏ امروزه خیلی‌ها «عهدشکن،‏» «ناسازگار،‏» «خیانتکار» و «خودسر» هستند.‏ (‏۲تیموتائوس ۳:‏۲-‏۴‏)‏ آن‌ها رغبتی به گفتگو و پیدا کردن یک راه‌حل ندارند یا قولی می‌دهند و بعد زیر آن می‌زنند.‏

  •   خشونت.‏ «وحشی» بودن از خصوصیاتی است که امروزه در افراد زیادی می‌بینیم.‏ این افراد خیلی زود از کوره در می‌روند و اغلب دست به اعمال خشونتبار و وحشیانه می‌زنند.‏—‏۲تیموتائوس ۳:‏۳‏.‏

  •   قانون‌شکنی.‏ عیسی پیشگویی کرد که در زمان ما «قانون‌شکنی» زیاد می‌شود.‏ (‏مَتّی ۲۴:‏۱۲‏)‏ همچنین او پیشگویی کرد که در تمام دنیا «شورش‌ها» و «ناآرامی‌ها» دیده می‌شود.‏—‏لوقا ۲۱:‏۹‏،‏ پاورقی.‏

  •   بی‌مهری نسبت به اعضای خانواده.‏ معمولاً کسانی که «بی‌عاطفه» یا «نسبت به والدین خود نافرمان» هستند،‏ نسبت به اعضای خانواده بی‌توجه‌اند و با آن‌ها با خشونت رفتار می‌کنند.‏—‏۲تیموتائوس ۳:‏۲،‏ ۳‏.‏

  •   تظاهر به دینداری.‏ ما شاهد افزایش روزافزون ریاکاران مذهبی که خود را «خداپرست» می‌دانند،‏ هستیم.‏ (‏۲تیموتائوس ۳:‏۵‏)‏ آن‌ها به جای این که به فرمان‌های خدا عمل کنند،‏ از رهبران مذهبی‌ای پیروی می‌کنند که تعالیم مردم‌پسند می‌دهند.‏—‏۲تیموتائوس ۴:‏۳،‏ ۴‏.‏

 افراد خودخواه چه تأثیری روی اطرافیان خود می‌گذارند؟‏

 رفتار افراد خودخواه باعث افزایش مشکلات روحی و عاطفی در جامعه شده است.‏ (‏جامعه ۷:‏۷‏)‏ مثلاً افراد پول‌دوست از دیگران بهره‌کشی می‌کنند.‏ یا افراد بی‌عاطفه با بدرفتاری‌شان با اعضای خانواده ممکن است آن‌ها را دچار افسردگی کنند یا باعث شوند آن‌ها به خودکشی فکر کنند.‏ یا مثلاً فردی خیانتکار زخم عاطفی عمیقی بر طرف مقابل می‌گذارد.‏

 چرا در کل خصوصیات بد در مردم بیشتر شده است؟‏

 کتاب مقدّس به دلیل واقعی آن اشاره می‌کند:‏

  •   چون در کل محبت انسان‌ها به خدا و همنوعشان کم شده است.‏ (‏مَتّی ۲۴:‏۱۲‏)‏ به خاطر همین هم خودخواهی بیشتر شده است.‏

  •   شیطان ابلیس از آسمان به نزدیکی زمین بیرون انداخته شده است.‏ (‏مکاشفه ۱۲:‏۹،‏ ۱۲‏)‏ از آن زمان تأثیر شریرانه و خودخواهانهٔ او بر انسان‌ها بیشتر شده است.‏—‏۱یوحنا ۵:‏۱۹‏.‏

 واکنش ما نسبت به این تغییر در رفتار مردم چه باید باشد؟‏

 کلام خدا می‌گوید:‏ «از چنین مردمانی برحذر باش.‏» (‏۲تیموتائوس ۳:‏۵‏)‏ البته،‏ منظور این نیست که با دیگران هیچ ارتباطی نداشته باشیم،‏ بلکه نباید با افراد خودخواه یا کسانی که زندگی خداپسندانه‌ای ندارند،‏ دوستی نزدیک داشته باشیم.‏—‏یعقوب ۴:‏۴‏.‏

 آیا همهٔ انسان‌ها بد خواهند شد؟‏

 نه.‏ کتاب مقدّس پیشگویی کرد که بعضی‌ها ‹بخاطر شرارتهایی که انجام می‌شود،‏ گریه و ماتم می‌کنند.‏› (‏حِزْقیال ۹:‏۴‏،‏ ترجمهٔ تفسیری‏)‏ آن‌ها زندگی خودخواهانه‌ای نخواهند داشت و مطابق معیارهای خدا زندگی خواهند کرد.‏ سخنان و کارهایشان کاملاً با مردم اطرافشان متفاوت خواهد بود.‏ (‏مَلاکی ۳:‏۱۶،‏ ۱۸‏)‏ برای مثال آن‌ها سعی خواهند کرد با همهٔ انسان‌ها در صلح باشند و در جنگ‌ها و خشونت‌ها شرکت نکنند.‏—‏میکاه ۴:‏۳‏.‏

 آیا جامعهٔ بشری در نهایت دچار هرج‌ومرج مطلق خواهد شد؟‏

 نه.‏ جامعهٔ بشری کاملاً بد نخواهد شد.‏ به جای آن،‏ خدا به زودی کسانی را که به هیچ عنوان نمی‌خواهند از معیارهایش اطاعت کنند نابود خواهد کرد.‏ (‏مزمور ۳۷:‏۳۸‏)‏ او «زمینی جدید» یعنی جامعه‌ای از انسان‌های فروتن به وجود خواهد آورد که تا ابد در بهشت زمینی زندگی خواهند کرد.‏ (‏۲پِطرُس ۳:‏۱۳؛‏ مزمور ۳۷:‏۱۱،‏ ۲۹‏)‏ این امید خواب و خیال نیست.‏ حتی امروزه کتاب مقدّس به انسان‌ها کمک می‌کند تا طبق معیارهای خدا زندگی کنند‏.‏—‏اِفِسُسیان ۴:‏۲۳،‏ ۲۴‏.‏

^ بند 1 پیشگویی کتاب مقدّس و شرایط دنیا نشان می‌دهد که ما در «روزهای آخر» که «زمان‌هایی سخت» است،‏ زندگی می‌کنیم.‏ (‏۲تیموتائوس ۳:‏۱‏)‏ برای اطلاعات بیشتر به مقالهٔ «‏نشانه‌های ‹روزهای آخر› چیست؟‏‏» رجوع کنید.‏