مراجعه به متن

ده فرمان چیست؟‏

ده فرمان چیست؟‏

پاسخ کتاب مقدّس

 ده فرمان قوانینی هستند که خدا به قوم باستان اسرائیل داد.‏ این قوانین به عنوان «ده کلمه» نیز یاد شده است که ترجمهٔ لغت‌به‌لغت عبارت عبری اَسِرِت هِدْواریم است.‏ این عبارت سه‌مرتبه در تورات که نخستین پنج کتابِ کتاب مقدّس را تشکیل می‌دهد،‏ به چشم می‌خورد.‏—‏خروج ۳۴:‏۲۸؛‏ تَثنیه ۴:‏۱۳؛‏ ۱۰:‏۴‏.‏

 خدا ده فرمان را بر دو لوح سنگی به نگارش درآورد و آن‌ها را به دست موسی،‏ نبی خود در کوه سینا داد.‏ (‏خروج ۲۴:‏۱۲-‏۱۸‏)‏ ده فرمان در خروج ۲۰:‏۱-‏۱۷ و تَثنیه ۵:‏۶-‏۲۱ به ثبت رسیده است.‏

 فهرستی از ده فرمان

  1.  ۱)‏ فقط یَهُوَه خدا را بپرست.‏—‏خروج ۲۰:‏۳‏.‏

  2.  ۲)‏ از بت‌پرستی اجتناب کن.‏—‏خروج ۲۰:‏۴-‏۶‏.‏

  3.  ۳)‏ نام خدا را به ناشایستگی نبر.‏—‏خروج ۲۰:‏۷‏.‏

  4.  ۴)‏ روز سَبَّت * را مقدّس بشمار.‏—‏خروج ۲۰:‏۸-‏۱۱‏.‏

  5.  ۵)‏ پدر و مادرت را گرامی دار.‏—‏خروج ۲۰:‏۱۲‏.‏

  6.  ۶)‏ قتل نکن.‏—‏خروج ۲۰:‏۱۳‏.‏

  7.  ۷)‏ زنا نکن.‏—‏خروج ۲۰:‏۱۴‏.‏

  8.  ۸)‏ دزدی نکن.‏—‏خروج ۲۰:‏۱۵‏.‏

  9.  ۹)‏ به کسی شهادت دروغ نده.‏—‏خروج ۲۰:‏۱۶‏.‏

  10.  ۱۰)‏ چشم طمع نداشته باش.‏—‏خروج ۲۰:‏۱۷‏.‏

 چرا گاهی ده فرمان به شکل‌هایی مختلف دسته‌بندی می‌شود؟‏

 کتاب مقدّس ده فرمان را شماره‌گذاری نمی‌کند.‏ در نتیجه،‏ نظرات مختلفی در مورد ترتیب درست ده فرمان وجود دارد.‏ غالباً ده فرمان مطابق با لیستی که در بالا آمده است،‏ دسته‌بندی می‌شود.‏ اما برخی ده فرمان را به شکل‌های متفاوت تقسیم‌بندی می‌کنند.‏ تفاوت‌ها حاصل نظرات مختلف در مورد نخستین،‏ دومین و سومین فرمان است.‏ *

 هدف از ده فرمان چه بود؟‏

 ده فرمان بخشی از شریعت موسی بود.‏ شریعت شامل بیش از ۶۰۰ فرمان دیگر و عهدی نیز می‌شد که خدا با قوم اسرائیل باستان بسته بود.‏ (‏خروج ۳۴:‏۲۷‏)‏ خدا به قوم اسرائیل وعده داد که اگر از شریعت موسی اطاعت می‌کردند،‏ برکت می‌یافتند.‏ (‏تَثنیه ۲۸:‏۱-‏۱۴‏)‏ با این حال،‏ هدف اصلی از شریعت این بود که اسرائیلیان را برای آمدن مسیح موعود آماده کند.‏—‏غَلاطیان ۳:‏۲۴‏.‏

 آیا مسیحیان ملزم به رعایت ده فرمان هستند؟‏

 نه.‏ خدا شریعت منجمله ده فرمان را به قوم اسرائیل باستان داد.‏ (‏تَثنیه ۵:‏۲،‏ ۳؛‏ مزمور ۱۴۷:‏۱۹،‏ ۲۰‏)‏ مسیحیان ملزم به رعایت شریعت موسی نیستند و حتی مسیحیان یهودی‌نژاد «از شریعت آزاد» شدند.‏ (‏رومیان ۷:‏۶‏)‏ * شریعت موسی جای خود را به «شریعت مسیح» داد؛‏ شریعتی که شامل تمامی فرامین عیسی به پیروانش می‌شود.‏—‏غَلاطیان ۶:‏۲؛‏ مَتّی ۲۸:‏۱۹،‏ ۲۰‏.‏

 آیا ده فرمان در دنیای امروز کاربرد دارد؟‏

 بله.‏ از آنجا که ده فرمان افکار خدا را آشکار می‌کند،‏ بررسی آن‌ها برای ما مفید است.‏ (‏۲تیموتائوس ۳:‏۱۶،‏ ۱۷‏)‏ ده فرمان بر پایه و اساس اصول موثقی است که هرگز قدیمی نمی‌شود.‏ (‏مزمور ۱۱۱:‏۷،‏ ۸‏)‏ بسیاری از این اصول پایه و اساس تعالیم عهد جدید است.‏—‏به زیرعنوان «‏ بازتابی از اصول ده فرمان در عهد جدید‏» مراجعه کنید.‏

 عیسی تعلیم داد که کل شریعت موسی،‏ منجمله ده فرمان،‏ در دو حکم اساسی خلاصه می‌شود.‏ او گفت:‏ «‹یَهُوَه خدای خود را با تمامی دل،‏ تمامی جان و تمامی ذهن خود دوست بدار.‏› این بزرگ‌ترین و نخستین حکم است.‏ حکم دوم مانند حکم اول است،‏ این که ‹همسایه‌ات را همچون خویشتن دوست بدار.‏› کل شریعت و نوشته‌های انبیا بر پایهٔ این دو حکم است.‏» (‏مَتّی ۲۲:‏۳۴-‏۴۰‏)‏ پس هرچند مسیحیان تحت شریعت نیستند،‏ به آنان فرمان داده شده است که خدا و همنوع خود را دوست داشته باشند.‏—‏یوحنا ۱۳:‏۳۴؛‏ ۱یوحنا ۴:‏۲۰،‏ ۲۱‏.‏

  بازتابی از اصول ده فرمان در عهد جدید

اصل

آیه یا آیه‌هایی از عهد جدید

فقط یَهُوَه خدا را بپرست

مکاشفه ۲۲:‏۸،‏ ۹

از بت‌پرستی اجتناب کن

۱قُرِنتیان ۱۰:‏۱۴

به نام خدا حرمت گذار

مَتّی ۶:‏۹

برای پرستش خدا مرتباً وقت کنار بگذار

عبرانیان ۱۰:‏۲۴،‏ ۲۵

پدر و مادرت را گرامی دار

اِفِسُسیان ۶:‏۱،‏ ۲

قتل نکن

۱یوحنا ۳:‏۱۵

زنا نکن

عبرانیان ۱۳:‏۴

دزدی نکن

اِفِسُسیان ۴:‏۲۸

به کسی شهادت دروغ نده

اِفِسُسیان ۴:‏۲۵

طمع نورز

لوقا ۱۲:‏۱۵

^ بند 6 در فارسی شَبّات یا شَبَّت نیز خوانده شده است.‏ هفتمین روز از هفته در تقویم یهودی (‏از غروب جمعه تا غروب شنبه)‏.‏

^ بند 13 به گفتهٔ «دایرة‌المعارف یهودیت،‏» طبق سنّت یهودیان خروج ۲۰:‏۲ نخستین فرمان تلقّی می‌شود و آیات ۳ تا ۶ دومین فرمان.‏ از سوی دیگر،‏ کاتولیک‌ها خروج ۲۰:‏۱-‏۶ را یک فرمان می‌پندارند و دومین فرمان را بی‌حرمتی به نام خدا می‌دانند.‏ پس برای این که به عدد ۱۰ برسند،‏ آخرین فرمان را به دو فرمان،‏ یعنی چشم طمع به زن همسایه و چشم طمع به اموال همسایه،‏ تقسیم‌بندی می‌کنند.‏

^ بند 15 از آنجا که دهمین فرمان «طمع مورز» در رومیان ۷:‏۷ «شریعت» خوانده شده است،‏ ثابت می‌شود که شریعت موسی شامل ده فرمان می‌شد.‏