مراجعه به متن

یحیای تعمیددهنده چه کسی بود؟‏

یحیای تعمیددهنده چه کسی بود؟‏

پاسخ کتاب مقدّس

 یحیای تعمیددهنده پیامبر خدا بود.‏ (‏لوقا ۱:‏۷۶‏)‏ او حدوداً در پایان قرن اول قبل از میلاد به دنیا آمد و با عیسی همعصر بود.‏ خدا به او این مسئولیت را داد تا راه را برای آمدن مسیح آماده کند.‏ یحیی چطور این کار را کرد؟‏ او به یهودیان پیام خدا را موعظه کرد تا به سوی خدا بازگردند.‏—‏مَرقُس ۱:‏۱-‏۴؛‏ لوقا ۱:‏۱۳،‏ ۱۶،‏ ۱۷‏.‏

 پیام یحیی به کسانی که گوش شنوا داشتند کمک می‌کرد تا عیسای ناصری را به عنوان مسیح موعود تشخیص دهند.‏ (‏مَتّی ۱۱:‏۱۰‏)‏ یحیی شنوندگان خود را ترغیب می‌کرد تا از گناهانشان توبه کنند و تعمید بگیرند.‏ (‏لوقا ۳:‏۳-‏۶‏)‏ از آنجا که عدهٔ زیادی را تعمید داد،‏ تعمیددهنده خوانده می‌شود.‏ مهم‌ترین کسی که او تعمید داد عیسی بود.‏ *‏—‏مَرقُس ۱:‏۹‏.‏

در این مقاله می‌بینیم که .‏ .‏ .‏

یحیای تعمیددهنده از چه لحاظ منحصربه‌فرد بود؟‏

  کار یحیی پیشگویی شده بود:‏ یحیی با موعظهٔ خود پیشگویی یَهُوَه را در مورد ‹پیام‌آوری› که قرار بود بیاید به تحقیق رساند.‏ (‏مَلاکی ۳:‏۱؛‏ مَتّی ۳:‏۱-‏۳‏)‏ او ثابت کرد همان کسی است که ‹قومی آماده برای یَهُوَه فراهم می‌سازد؛‏› یعنی یهودیان را آماده کرد تا پیام نمایندهٔ اصلی یَهُوَه،‏ عیسی را بپذیرند.‏—‏لوقا ۱:‏۱۷‏.‏

 شرح حال:‏ عیسی گفت که «بزرگ‌تر از یحیای تعمیددهنده از مادر زاده نشده است،‏ اما در پادشاهی آسمان‌ها کوچک‌ترها نیز از او بزرگ‌ترند.‏» (‏مَتّی ۱۱:‏۱۱‏)‏ یحیی نه تنها یک پیامبر بلکه یک «پیام‌آور» بود،‏ پس هیچ یک از خادمان خدا که قبل از او زندگی می‌کردند نمی‌توانستند بزرگ‌تر از او باشند.‏ عیسی همچنین گفت که یحیی در پادشاهی آسمان نخواهد بود.‏ * این پیامبر وفادار قبل از این که راه را به سوی زندگی در آسمان باز کند،‏ از دنیا رفت.‏ (‏عبرانیان ۱۰:‏۱۹،‏ ۲۰‏)‏ با این حال یَهُوَه تحت پادشاهی خدا در بهشت روی زمین تا ابد زندگی خواهد کرد.‏—‏مزمور ۳۷:‏۲۹؛‏ لوقا ۲۳:‏۴۳‏.‏

پدر و مادر یحیای تعمیددهنده کی بودند؟‏

  والدین یحیی،‏ زَکَریا و اِلیزابِت نام داشتند.‏ زَکَریا یک کاهن یهودی بود.‏ از آنجا که مادر یحیی نازا بود،‏ تولّد او یک معجزه محسوب می‌شد.‏ همچنین زَکَریا و اِلیزابِت «هر دو سالخورده بودند.‏»—‏لوقا ۱:‏۵-‏۷،‏ ۱۳‏.‏

کی باعث مرگ یحیای تعمیددهنده شد؟‏

  هیرودیس آنتیپاس پادشاه فرمان داد تا سر یحیی را از سرش جدا کنند.‏ او این کار را به درخواست همسرش هیرودیا انجام داد.‏ آن زن از یحیی متنفر بود زیرا به شوهرش هیرودیس که اسماً یهودی بود،‏ گفته بود که طبق قانون یهودیان ازدواجشان نامشروع است.‏—‏مَتّی ۱۴:‏۱-‏۱۲؛‏ مَرقُس ۶:‏۱۶-‏۱۹‏.‏

آیا یحیای تعمیددهنده و عیسی با هم رقابت داشتند؟‏

  هیچ کجای کتاب مقدّس نیامده که عیسی و یحیی با هم در رقابت بودند.‏ (‏یوحنا ۳:‏۲۵-‏۳۰‏)‏ در واقع،‏ یحیی به‌روشنی گفته بود که وظیفه داشت راه را برای مسیح هموار کند،‏ نه این که با او به رقابت بپردازد.‏ یحیی گفت:‏ «دلیل این که آمدم و با آب تعمید می‌دهم،‏ این است که او بر اسرائیل آشکار شود.‏» سپس ادامه داد:‏ «این شخص پسر خداست.‏» (‏یوحنا ۱:‏۲۶-‏۳۴‏)‏ بنابراین یحیی از موفقیت‌های عیسی در موعظه شاد شد.‏

^ بند 2 عیسی «هیچ گناهی مرتکب نشد.‏» (‏۱پِطرُس ۲:‏۲۱،‏ ۲۲‏)‏ بنابراین تعمید عیسی نه به نشانهٔ بازگشت از گناهان بلکه به نشانهٔ وقف او برای انجام خواست خدا منجمله فدا کردن جانش برای ما بود.‏—‏عبرانیان ۱۰:‏۷-‏۱۰‏.‏

^ بند 4 به مقالهٔ «‏چه کسانی پس از مرگ به آسمان می‌روند؟‏‏» مراجعه شود.‏