مراجعه به متن

آیا «کفن تورین» کفن عیسی مسیح است؟‏

آیا «کفن تورین» کفن عیسی مسیح است؟‏

پاسخ کتاب مقدّس

کتاب مقدّس به کفن تورین اشاره نمی‌کند.‏ این کفن یک تکه پارچهٔ کتانی است و بسیاری بر این باورند که همان کفن عیسی مسیح است.‏ به این دلیل،‏ بسیاری در جهان مسیحیت کفن تورین را یکی از مقدّس‌ترین اشیای کلیسا به شمار می‌آورند.‏ در حال حاضر،‏ این تکه پارچه در جایی امن در کلیسای جامع تورین به نمایش گذاشته شده است.‏

آیا مبنایی در کتاب مقدّس وجود دارد که دال بر واقعی بودن کفن تورین می‌کند؟‏ خیر.‏

به سه ویژگی کفن تورین توجه کنید که با گزارشات کتاب مقدّس در تناقض است:‏

 1. ۱)‏ کفن تورین پارچه‌ای مربعی در اندازهٔ ۴۴۲ در ۱۱۳ سانتی‌متر است،‏ به اضافهٔ ۸ سانتی‌متر که به طول آن دوخته شده است.‏

  آنچه کتاب مقدّس می‌گوید:‏ کفن عیسی نه از یک تکه پارچه،‏ بلکه از چندین پارچه تشکیل شده بود.‏ سر او نیز در پارچه‌ای جداگانه بسته شده بود.‏ پس از رستاخیز عیسی،‏ یکی از رسولان به مقبرهٔ او آمد و «پارچه‌های کفن را» در آنجا دید.‏ در ادامهٔ گزارش آمده است:‏ «دستمالی که گِرد سر عیسی بسته بودند نه در کنار پارچه‌های کفن،‏ بلکه جداگانه تا شده و در جایی دیگر گذاشته شده بود.‏»—‏یوحنا ۲۰:‏۶،‏ ۷‏،‏ ترجمهٔ هزارهٔ نو.‏

 2. ۲)‏ کفن تورین ظاهراً لکه‌های خون‌ریزی را داراست و تصویر جسدی نَشُسته را نشان می‌دهد.‏

  آنچه کتاب مقدّس می‌گوید:‏ وقتی عیسی مرد،‏ شاگردانش جسد او را گرفتند و «مطابق رسم تدفین یهودیان» در کفن پیچیدند.‏ (‏یوحنا ۱۹:‏۳۹-‏۴۲‏)‏ مطابق این رسم،‏ جسد باید شسته می‌شد،‏ و پیش از آن که در مقبره گذاشته شود،‏ روغن بر آن ریخته و مواد معطر به آن مالیده می‌شد.‏ (‏مَتّی ۲۶:‏۱۲؛‏ اعمال ۹:‏۳۷‏)‏ بنابراین شاگردان عیسی قبل از آن که جسد او را در کفن بپیچند،‏ بدون شک آن را شستند.‏

 3. ۳)‏ کفن تورین تصویر مردی را از جلو و پشت نشان می‌دهد که دستانش روی شکمش قرار دارد.‏

  آنچه کتاب مقدّس می‌گوید:‏ شاگردان عیسی در مورد مرگ،‏ مقبرهٔ خالی او و شهادت عینی زنانی گفتگو کردند که گفته بودند:‏ «ما واقعه‌ای عجیب دیدیم.‏ فرشتگانی بر ما ظاهر شدند و گفتند که او زنده است.‏» (‏لوقا ۲۴:‏۱۵-‏۲۴‏)‏ اگر چنین کفنی در مقبرهٔ عیسی بود،‏ شاگردان او بدون شک در مورد آن و تصویر آن نیز صحبت می‌کردند،‏ اما کتاب مقدّس هیچ اشاره‌ای به چنین گفتگویی نمی‌کند.‏

آیا درست است که این کفن را مقدّس شمرد؟‏

نه.‏ حتی اگر واقعاً تصویر عیسی را نشان می‌داد،‏ مقدّس دانستن آن از دید کتاب مقدّس اشتباه است.‏ چرا؟‏ به این اصول کلام خدا توجه کنید:‏

 1. ۱)‏ ضرورت ندارد.‏ عیسی چنین توضیح داد:‏ «خدا روح است و پرستندگانش باید او را در روح و راستی بپرستند.‏» (‏یوحنا ۴:‏۲۴‏)‏ استفاده از شیء،‏ سمبل یا تمثال‌ها برای پرستش خدا ضرورت ندارد.‏

 2. ۲)‏ منع شده است.‏ خدا از طریق ده فرمانی که به موسی داد،‏ بت‌پرستی را منع کرده است.‏ (‏تَثنیه ۵:‏۶-‏۱۰‏)‏ همچنین،‏ به مسیحیان فرمان داده شده است:‏ «خود را از بت‌ها محفوظ نگاه دارید.‏» (‏۱یوحنا ۵:‏۲۱‏)‏ برخی ادعا می‌کنند که کفن تورین برای آنان یک بت نیست،‏ بلکه تمثال یا سمبل ایمان و مذهبشان است.‏ اما کسی که به چنین سمبلی حرمت گذارد یا آن را به‌نوعی مقدّس شمارد،‏ مرتکب بت‌پرستی شده است.‏ * بنابراین،‏ هر که می‌خواهد خدا را خشنود سازد،‏ هیچ شئ‌ای منجمله کفن تورین را گرامی نمی‌دارد یا آن را مقدّس نمی‌شمارد.‏

^ بند 15 بت،‏ تصویر یا سمبول هر چیز واقعی یا خیالی است که مردم از آن در پرستش استفاده می‌کنند.‏