مراجعه به متن

آیا کتاب مقدّس،‏ کتابی برای همهٔ مردم دنیاست؟‏

پاسخ کتاب مقدّس

 در سراسر کتاب مقدّس آمده است که خدا می‌خواهد مردم تمام قوم‌ها و نژادها معیارهای او را بیاموزند.‏ اِشَعْیای نبی در این مورد نوشت:‏ «قومهای بسیار آمده،‏ خواهند گفت:‏ ‹بیایید به کوه خداوند برویم،‏ و به خانهٔ خدای یعقوب برآییم،‏ تا راههای خود را به ما تعلیم دهد،‏ و در طریقهای وی گام برداریم.‏›» (‏اِشَعْیا ۲:‏۳‏)‏ به‌علاوه،‏ کتاب مقدّس یک نژاد را برتر از نژادی دیگر نمی‌داند.‏ در واقع در کلام خدا آمده است:‏ «خدا تبعیض قائل نمی‌شود،‏ بلکه از هر قومی،‏ هر کس از او بترسد و آنچه درست است به جا آورد،‏ مورد قبول اوست.‏»—‏اعمال ۱۰:‏۳۴،‏ ۳۵‏.‏