مراجعه به متن

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

سرگذشت زندگی عیسی چه زمانی نوشته شد؟‏

سرگذشت زندگی عیسی چه زمانی نوشته شد؟‏

پاسخ کتاب مقدّس

یوحنا یکی از نخستین پیروان عیسی،‏ در مورد وقایع دوران زندگی او چنین نوشت:‏ «آن که این را دید،‏ شهادت داده است و شهادت او راست است.‏ او می‌داند که گفته‌هایش درست است و این‌ها را می‌گوید تا شما نیز ایمان آورید.‏»—‏یوحنا ۱۹:‏۳۵‏.‏

ما می‌توانیم به سرگذشت زندگی عیسی در انجیل‌های مَتّی،‏ مَرقُس،‏ لوقا و یوحنا اطمینان داشته باشیم؛‏ زیرا هنگام نگارش این انجیل‌ها شاهدانی بودند که وقایع آن دوران را به چشم خود دیدند.‏ بر اساس برخی منابع،‏ انجیل مَتّی هشت سال پس از مرگ عیسی،‏ حدوداً در سال ۴۱ میلادی،‏ به نگارش درآمد.‏ برخی از محققان معتقدند که نگارش این کتاب مدتی بعد بوده است،‏ اما در کل همه برای این باورند که تمام کتاب‌های عهد جدید،‏ طی قرن اول میلادی نوشته شده است.‏

کسانی که عیسی را دیدند،‏ شاهد زندگی،‏ مرگ و رستاخیز او بودند و می‌توانستند درستی گزارشات انجیل‌ها را تأیید کنند.‏ آنان می‌توانستند در صورت مشاهدهٔ هر گونه نادرستی در این گزارشات،‏ آن را برملا سازند.‏ پرفسور بروس در این مورد می‌گوید:‏ «نکتهٔ چشمگیر در موعظهٔ شاگردان عیسی آن بود که با اطمینان به اطلاعات شنوندگانشان اشاره می‌کردند.‏ آنان تنها نمی‌گفتند که شاهدان این امور هستند بلکه همچنین می‌گفتند:‏ ‹همان طور که خود می‌دانید› (‏اعمال ۲:‏۲۲‏)‏.‏»‏