مراجعه به متن

چهرهٔ واقعی شیطان چه شکلی است؟‏

چهرهٔ واقعی شیطان چه شکلی است؟‏

پاسخ کتاب مقدّس

 از آنجا که شیطان موجودی روحی و نامرئی است،‏ بدنی جسمانی مثل من و شما ندارد که بتوانیم آن را ببینیم.‏—‏اِفِسُسیان ۶:‏۱۱،‏ ۱۲‏.‏

 شیطان اغلب به شکل موجودی بزمانند که دارای دو شاخ،‏ دم و چنگال است،‏ به تصویر کشیده می‌شود.‏ برخی بر این باورند که نقاش‌هایی از قرون وسطی برای اولین بار چنین تصاویری را ابداع کردند؛‏ کسانی که بدون شک تحت تأثیر فرهنگ عامه و افسانه‌های ایّام باستان قرار گرفته بودند.‏

 در کتاب مقدّس شیطان چگونه توصیف شده است؟‏

 کتاب مقدّس برای توصیف شیطان از چندین تشبیه استفاده می‌کند.‏ از این رو می‌توانیم نه به شکل و ظاهر شیطان بلکه به شخصیتش پی ببریم.‏ برخی از این تشبیهات عبارتند از:‏

  •   فرشتهٔ نور.‏ شیطان وانمود می‌کند که خوبی ما را می‌خواهد و سعی دارد که به تعالیم او روی آوریم و راهنمایی‌های خدا را نادیده بگیریم.‏—‏۲قُرِنتیان ۱۱:‏۱۴‏.‏

  •   شیری غرّان.‏ او با سنگدلی تمام پرستندگان خدا را مورد حمله قرار می‌دهد.‏—‏۱پِطرُس ۵:‏۸‏.‏

  •   اژدهای بزرگ.‏ او ترسناک،‏ قدرتمند و ویرانگر است.‏—‏مکاشفه ۱۲:‏۹‏.‏