مراجعه به متن

چرا عیسی جان خود را داد؟‏

چرا عیسی جان خود را داد؟‏

پاسخ کتاب مقدّس

 عیسی با دادن جان خود این امکان را فراهم ساخت تا گناه انسان‌ها بخشوده شود و از زندگی جاودان برخوردار گردند.‏ (‏رومیان ۶:‏۲۳؛‏ اِفِسُسیان ۱:‏۷‏)‏ عیسی با مرگ خود همچنین ثابت کرد که انسان می‌تواند حتی تحت سخت‌ترین شرایط به خدا وفادار بماند.‏—‏عبرانیان ۴:‏۱۵‏.‏

 حال ببینیم چگونه مرگ یک انسان می‌تواند چنین نتایجی را به بار آورد.‏

 1.  ۱.‏ عیسی برای «بخشش گناهانمان» مرد.‏—‏کولُسیان ۱:‏۱۴‏.‏

    نخستین انسان،‏ یعنی آدم،‏ وقتی آفریده شد کامل و بی‌گناه بود.‏ اما تصمیم گرفت که از خدا نافرمانی کند.‏ نافرمانی آدم،‏ یعنی گناهش روی تمام فرزندان و نوادگان او تأثیری عمیق گذاشت.‏ کتاب مقدّس می‌گوید:‏ «از طریق نافرمانی یک انسان بسیاری گناهکار شدند.‏»—‏رومیان ۵:‏۱۹‏.‏

   عیسی نیز همچون آدم کامل بود،‏ اما هرگز گناه نکرد.‏ از این رو،‏ او «قربانی کفّاره برای گناهان ماست.‏» (‏۱یوحنا ۲:‏۲‏)‏ درست است که آدم با نافرمانی خود خانوادهٔ بشری را آلودهٔ گناه کرد،‏ اما عیسی نیز با مرگ خود تمام انسان‌هایی را که به او ایمان می‌ورزند،‏ از این آلودگی پاک کرده است.‏

   در واقع می‌توان گفت که آدم کل بشر را به گناه فروخت.‏ اما عیسی که به میل خود جانش را برای ما داد،‏ بهای رهایی ما را پرداخت تا بتوانیم جزو خانوادهٔ او شویم.‏ در نتیجه «اگر کسی گناهی کند،‏ مددکننده‌ای نزد پدر داریم؛‏ یعنی عیسی مسیحِ عادل.‏»—‏۱یوحنا ۲:‏۱‏.‏

 2.  ۲.‏ عیسی جان خود را داد «تا هر که به او ایمان بورزد،‏ نابود نگردد،‏ بلکه زندگی جاودان یابد.‏»—‏یوحنا ۳:‏۱۶‏.‏

   خدا آدم را به گونه‌ای آفرید که بتواند تا ابد زندگی کند.‏ اما آدم با گناهی که مرتکب شد خود را محکوم به مرگ ساخت.‏ از طریق آدم،‏ «گناه ... وارد دنیا شد و از طریق گناه مرگ آمد و از آنجا که همه گناه کردند،‏ مرگ در میان همهٔ انسان‌ها شیوع یافت.‏»—‏رومیان ۵:‏۱۲‏.‏

   اما عیسی با دادن جان خود نه تنها گناه را برداشت،‏ بلکه کسانی را که به او ایمان می‌ورزند،‏ از زیر حکم مرگ آزاد کرد.‏ کتاب مقدّس به طور خلاصه چنین می‌گوید:‏ «تا همان طور که گناه همراه با مرگ پادشاهی کرد،‏ لطف الٰهی نیز از طریق عدالت پادشاهی کند و حیات جاویدان را توسط سَرورمان عیسی مسیح به ارمغان آورد.‏»—‏رومیان ۵:‏۲۱‏.‏

   البته،‏ امروزه انسان‌ها هنوز می‌میرند.‏ با این حال،‏ خدا وعده داده است که انسان‌های درستکار را از زندگی جاودان برخوردار سازد.‏ علاوه بر آن،‏ مردگان را رستاخیز می‌دهد تا آنان نیز بتوانند از قربانی عیسی فایده ببرند.‏—‏مزمور ۳۷:‏۲۹؛‏ ۱قُرِنتیان ۱۵:‏۲۲‏.‏

 3.  ۳.‏ عیسی «تا حد مرگ مطیع گشت» و بدین سان ثابت کرد که انسان می‌تواند تحت هر گونه سختی یا آزمایشی به خدا وفادار بماند.‏—‏فیلیپیان ۲:‏۸‏.‏

   آدم با این که از ذهن و بدنی کامل برخوردار بود،‏ از خدا نافرمانی کرد؛‏ زیرا با خودخواهی درپی چیزی بود که به او تعلّق نداشت.‏ (‏پیدایش ۲:‏۱۶،‏ ۱۷؛‏ ۳:‏۶‏)‏ بعدها،‏ دشمن اصلی خدا،‏ شیطان اشاره کرد که اطاعت همهٔ انسان‌ها از روی خودخواهی است و به‌خصوص اگر جانشان در خطر باشد حاضر نخواهند بود که از خدا اطاعت کنند.‏ (‏ایّوب ۲:‏۴‏)‏ اما عیسی که انسانی کامل بود به خدا وفادار ماند و حتی حاضر شد مرگی دردآور و ننگین را به جان بخرد.‏ (‏عبرانیان ۷:‏۲۶‏)‏ این عمل عیسی ثابت کرد که انسان می‌تواند تحت آزمایش‌ها و شرایط بسیار دشوار به خدا وفادار بماند.‏

سؤالاتی در مورد مرگ عیسی

 •   چرا عیسی برای رهایی انسان‌ها می‌بایست متحمّل رنج می‌شد و جان خود را می‌داد؟‏ آیا خدا نمی‌توانست بدون این قربانی،‏ حکم مرگ انسان‌ها را لغو کند؟‏

   در کلام خدا آمده است که «مزد گناه مرگ است.‏» (‏رومیان ۶:‏۲۳‏)‏ خدا این قانون را از آدم مخفی نداشت و صریحاً به او گفت که مجازات نافرمانی،‏ مرگ است.‏ (‏پیدایش ۳:‏۳‏)‏ وقتی آدم گناه کرد،‏ «خدا که غیرممکن است دروغ بگوید،‏» طبق گفتهٔ خود عمل کرد.‏ (‏تیتوس ۱:‏۲‏)‏ بدین سان،‏ آدم نه تنها گناه،‏ بلکه مرگ را نیز که نتیجهٔ گناه است،‏ به نوادگان خود انتقال داد.‏

   هرچند انسان‌های گناهکار سزاوار حکم مرگ هستند،‏ خدا ‏«لطف بی‌کران خود» را نصیب آنان کرد.‏ (‏اِفِسُسیان ۱:‏۷‏)‏ خدا برای این منظور عیسی را به زمین فرستاد تا قربانی شود و از این طریق انسان‌ها از زیر حکم مرگ بیرون آیند.‏ یَهُوَه با فراهم کردن چنین امکانی،‏ فوق‌العاده عادلانه و رحیمانه عمل کرده است.‏

 •   مرگ عیسی چه زمانی بود؟‏

   زمان مرگ عیسی «ساعت نهم» بعد از طلوع آفتابِ روز پِسَح یهودی بود؛‏ یعنی حدود ساعت سه بعدازظهر.‏ (‏مَرقُس ۱۵:‏۳۳-‏۳۷‏،‏ پاورقی)‏ این تاریخ به تقویم میلادی برابر با جمعه،‏ اول آوریل سال ۳۳ م.‏ است.‏

 •   مرگ عیسی در کجا اتفاق افتاد؟‏

   محل اعدام عیسی در عبری جُلجُتا خوانده می‌شد که به معنی «مکان جمجمه» است.‏ (‏یوحنا ۱۹:‏۱۷،‏ ۱۸‏)‏ این محل «بیرون دروازهٔ شهر» اورشلیم قرار داشت.‏ (‏عبرانیان ۱۳:‏۱۲‏)‏ جُلجُتا احتمالاً روی یک تپه واقع بود؛‏ زیرا کتاب مقدّس می‌گوید که برخی می‌توانستند اعدام عیسی را «از دور» مشاهده کنند.‏ (‏مَرقُس ۱۵:‏۴۰‏)‏ اما امروزه با قطعیت نمی‌توان گفت که جُلجُتا در کجا واقع بود.‏

 •   مرگ عیسی چگونه صورت گرفت؟‏

   هرچند بسیاری تصوّر می‌کنند که عیسی روی صلیب اعدام شد،‏ کتاب مقدّس می‌گوید:‏ «او گناهان ما را در بدن خود بر تیر حمل کرد.‏» (‏۱پِطرُس ۲:‏۲۴‏)‏ نگارندگان کتاب مقدّس از دو واژهٔ یونانی برای وسیله‌ای که عیسی روی آن اعدام شد،‏ استفاده کرده‌اند؛‏ یکی استاروس و دیگری اکسیلون‏.‏ بسیاری از محققان کتاب مقدّس به این نتیجه رسیده‌اند که این دو واژه به معنی یک تیر ایستاده است،‏ نه دو تیر به شکل صلیب.‏

 •   چگونه باید مرگ عیسی را گرامی داشت؟‏

   در سالروز عید پِسَح یهودی،‏ عیسی برای پیروان خود رسمی ساده را بنیان نهاد و به آنان گفت:‏ «این را پیوسته به یاد من به جا آورید.‏» (‏۱قُرِنتیان ۱۱:‏۲۴‏)‏ چند ساعت بعد از آن عیسی به قتل رسید.‏

   نگارندگان کتاب مقدّس عیسی را با برّه‌ای که در پِسَح قربانی می‌شد،‏ مقایسه کرده‌اند.‏ (‏۱قُرِنتیان ۵:‏۷‏)‏ برگزاری پِسَح برای اسرائیلیان یادآور آزادی آنان از اسارت بود.‏ به همین سان،‏ برگزاری یادبود مرگ عیسی مسیح نیز برای مسیحیان یادآور آزادی آنان از گناه و مرگ است.‏ از آنجا که عید پِسَح یک بار در سال در ۱۴ نیسان مطابق تقویم قمری برگزار می‌شد،‏ مسیحیان اولیه نیز یادبود مسیح را یک بار در سال برگزار می‌کردند.‏

   امروزه نیز هر سال در تاریخی مشخص،‏ مصادف با ۱۴ نیسان،‏ میلیون‌ها نفر در سراسر جهان مراسم یادبود مرگ مسیح را برگزار می‌کنند.‏