مراجعه به متن

چرا انسان می‌میرد؟‏

چرا انسان می‌میرد؟‏

پاسخ کتاب مقدّس

 ما انسان‌ها طبیعتاً می‌خواهیم بدانیم که علّت مرگ انسان چیست،‏ به‌خصوص وقتی که عزیزی را از دست می‌دهیم.‏ کتاب مقدّس می‌گوید:‏ «نیشی که سبب مرگ می‌شود،‏ گناه است.‏»—‏۱قُرِنتیان ۱۵:‏۵۶‏.‏

چرا همهٔ انسان‌ها گناه می‌کنند و می‌میرند؟‏

 نخستین انسان‌ها یعنی آدم و حوّا،‏ زندگی خود را از دست دادند؛‏ زیرا علیه خدا گناه کردند.‏ (‏پیدایش ۳:‏۱۷-‏۱۹‏)‏ در واقع آنان با این عمل خود به خدا که آفریننده و «سرچشمهٔ زندگی» آنان بود،‏ پشت کردند و مرگ نتیجهٔ آن بود.‏—‏مزمور ۳۶:‏۹‏،‏ مژده برای عصر جدید‏؛‏ پیدایش ۲:‏۱۷‏.‏

 تمام نوادگان آدم با پیامد گناه او روبرویند.‏ در کتاب مقدّس می‌خوانیم:‏ «گناه از طریق یک انسان وارد دنیا شد و از طریق گناه مرگ آمد و از آنجا که همه گناه کردند،‏ مرگ در میان همهٔ انسان‌ها شیوع یافت.‏» (‏رومیان ۵:‏۱۲‏)‏ پس همهٔ انسان‌ها می‌میرند؛‏ زیرا همه گناه کرده‌اند.‏—‏رومیان ۳:‏۲۳‏.‏

روزی مرگ پایان می‌یابد

 خدا وعده داده است که روزی «مرگ را تا به ابد فرو خواهد بلعید.‏» (‏اِشَعْیا ۲۵:‏۸‏)‏ او برای این که مرگ را از میان بردارد،‏ باید عامل اصلی آن یعنی گناه را ریشه‌کن کند.‏ او از طریق عیسی مسیح «گناه را از دنیا برمی‌دارد.‏»—‏یوحنا ۱:‏۲۹؛‏ ۱یوحنا ۱:‏۷‏.‏