مراجعه به متن

دیدگاه کتاب مقدّس از پیوند ازدواج چیست؟‏

دیدگاه کتاب مقدّس از پیوند ازدواج چیست؟‏

جواب کتاب مقدّس

 خدا پس از آفرینش اولین مرد و زن،‏ آن‌ها را به ازدواج هم در آورد.‏ او با این کار رابطه‌ای خاص بین مرد و زن قرار داد تا اساسی برای روابط خانوادگی باشد.‏—‏پیدایش ۱:‏۲۷،‏ ۲۸؛‏ ۲:‏۱۸‏.‏

 خدا می‌خواهد که زوج‌ها پیوند ازدواج شادی داشته باشند.‏ (‏امثال ۵:‏۱۸‏)‏ در کتاب مقدّس برای داشتن ازدواجی شاد و موفق راهنمایی‌ها و اصولی وجود دارد.‏

در این مقاله می‌بینیم که .‏.‏.‏

 خدا برای پیوند ازدواج چه معیارهایی گذاشته است؟‏

 خدا در ابتدا ازدواج را پیوند میان یک مرد و یک زن قرار داد.‏ (‏پیدایش ۲:‏۲۴‏)‏ خدا چندهمسری‏،‏ همجنس‌بازی یا زندگی مشترک بدون ازدواج را تأیید نمی‌کند.‏ (‏۱قُرِنتیان ۶:‏۹؛‏ ۱تِسالونیکیان ۴:‏۳‏)‏ همچنین عیسی به پیروانش تعلیم داد تا از معیارهای اولیهٔ خدا در رابطه با ازدواج اطاعت کنند.‏—‏مَرقُس ۱۰:‏۶-‏۸‏.‏

 خدا ازدواج را یک پیوند دائمی می‌داند.‏ زمانی که یک مرد و زن ازدواج می‌کنند،‏ به همدیگر قول می‌دهند که تا زنده هستند نسبت به هم وفادار بمانند و در کنار هم بمانند.‏ خدا از آن‌ها انتظار دارد تا به قولشان وفا کنند.‏—‏مَرقُس ۱۰:‏۹‏.‏

 خدا برای جدایی و طلاق چه معیارهایی گذاشته است؟‏

 بعضی وقت‌ها زن و شوهرها باید جدا از هم بمانند؛‏ مثلاً زمانی که یکی از آن‌ها برای رسیدگی به مسائل خانوادگی مجبور شود به جایی دیگر برود.‏ با این حال کتاب مقدّس مخالف این است که زن و شوهر به خاطر مشکلات زناشویی از هم جدا شوند.‏ در عوض،‏ در چنین شرایطی زوج‌ها را تشویق می‌کند تا آشتی کنند.‏—‏۱قُرِنتیان ۷:‏۱۰‏.‏

 بر اساس کتاب مقدّس زنا تنها دلیل موجه برای طلاق می‌باشد.‏ (‏مَتّی ۱۹:‏۹‏)‏ بنابراین اگر زن و شوهر به هر دلیلی به غیر از زنا تصمیم به جدایی یا طلاق بگیرند،‏ طبق کتاب مقدّس آزاد نیستند با کسی به قصد ازدواج دوستی کنند یا دوباره ازدواج کنند.‏—‏مَتّی ۵:‏۳۲؛‏ ۱قُرِنتیان ۷:‏۱۱‏.‏

 آیا یک ازدواج برای این که مورد تأیید خدا باشد باید قانوناً ثبت شود؟‏

 خدا از مسیحیان انتظار دارد تا از قوانین دولتی در رابطه با ازدواج اطاعت کنند.‏ (‏تیتوس ۳:‏۱‏)‏ اگر امکان داشته باشد که یک زوج ازدواج خود را قانوناً به ثبت برسانند،‏ در واقع احترام خود را به قوانین دولتی و معیار خدا در مورد پیوند دائمی ازدواج نشان می‌دهند.‏ a

 طبق کتاب مقدّس زن و شوهر در زندگی زناشویی‌شان چه مسئولیت‌ها و نقش‌هایی دارند؟‏

  •   مسئولیت‌های مشترک.‏ زنان و شوهران باید به هم محبت نشان دهند و به یکدیگر احترام بگذارند.‏ (‏اِفِسُسیان ۵:‏۳۳‏)‏ آن‌ها باید به طریق محبت‌آمیز به نیازهای جنسی همدیگر رسیدگی کنند و از هر گونه خیانت دوری کنند.‏ (‏۱قُرِنتیان ۷:‏۳؛‏ عبرانیان ۱۳:‏۴‏)‏ همچنین زن و شوهرها هر دو مسئول تربیت فرزندان هستند.‏—‏امثال ۶:‏۲۰‏.‏

     کتاب مقدّس به جزئیات این موضوع نمی‌پردازد که زوج‌ها چطور باید کارهای خانه و خارج از خانه را تقسیم کنند.‏ آن‌ها خود باید تصمیم بگیرند که چه چیز برای خانواده‌شان بهترین است.‏

  •   نقش شوهر.‏ کتاب مقدّس می‌گوید:‏ «شوهر سَرِ زن خویش است.‏» (‏اِفِسُسیان ۵:‏۲۳‏)‏ شوهر از این جهت سر است که خانواده‌اش را راهنمایی می‌کند و تصمیماتی می‌گیرد که همسر و فرزندانش از آن فایده ببرند.‏

     او باید اطمینان حاصل کند که به نیازهای فیزیکی،‏ عاطفی و روحانی خانواده رسیدگی می‌شود.‏ (‏۱تیموتائوس ۵:‏۸‏)‏ شوهر با همکاری با همسرش و در نظر گرفتن نظرات و احساسات او هنگام تصمیم‌گیری‌ها،‏ نشان می‌دهد که برای خصوصیات و توانایی‌های همسرش ارزش قائل است.‏ (‏امثال ۳۱:‏۱۱،‏ ۲۸‏)‏ کتاب مقدّس شوهر را موظف می‌داند که مسئولیت‌هایش را با مهربانی به انجام رساند.‏—‏کولُسیان ۳:‏۱۹‏.‏

  •   نقش زن.‏ کتاب مقدّس می‌گوید که «زن نیز باید عمیقاً به شوهر خود احترام بگذارد.‏» (‏اِفِسُسیان ۵:‏۳۳‏)‏ وقتی زن به نقشی که خدا به شوهرش بخشیده احترام می‌گذارد،‏ خدا خشنود می‌شود.‏

     در واقع نقش زن کمک به شوهرش در گرفتن تصمیمات خوب و حمایت از مسئولیت‌هایش می‌باشد.‏ (‏پیدایش ۲:‏۱۸‏)‏ کتاب مقدّس از زنی که نقش مهم خود را در ازدواج به جا می‌آورد،‏ به خوبی یاد می‌کند.‏—‏امثال ۳۱:‏۱۰‏.‏

 آیا امروزه خدا از زوج‌هایی که ازدواج کرده‌اند،‏ انتظار دارد که صاحب فرزند شوند؟‏

 نه.‏ در گذشته خدا به بعضی از پرستندگانش فرمان داد تا بچه‌دار شوند.‏ (‏پیدایش ۱:‏۲۸؛‏ ۹:‏۱‏)‏ اما آن فرمان در مورد مسیحیان صدق نمی‌کند.‏ عیسی هیچ وقت به پیروانش فرمان نداد تا بچه‌دار شوند.‏ همین‌طور هیچ یک از شاگردان او نگفتند که زوج‌ها باید صاحب فرزند شوند.‏ زوج‌ها خود باید تصمیم بگیرند که آیا می‌خواهند فرزند داشته باشند یا نه.‏

 کتاب مقدّس چطور می‌تواند به ازدواج من کمک کند؟‏

 کتاب مقدّس شامل اصولی است که به زوج‌ها کمک می‌کند شروع خوبی در پیوند ازدواجشان داشته باشند.‏ اصول کتاب مقدّس همچنین می‌تواند به زوج‌ها کمک کند تا از مشکلات دوری کنند یا بر آن‌ها غلبه نمایند.‏

 اصول کتاب مقدّس می‌تواند به زوج‌ها کمک کند تا در پیوند ازدواجشان .‏.‏.‏

a در رابطه با دیدگاه کتاب مقدّس در مورد ازدواج‌های سنتی یا قبیله‌ای،‏ برج دیده‌بانی ۱ نوامبر،‏ صفحهٔ ۶ و بند ۱۲ مشاهده شود.‏