مراجعه به متن

والدین چگونه می‌توانند در مورد امور جنسی به فرزندان خود تعلیم دهند؟‏

والدین چگونه می‌توانند در مورد امور جنسی به فرزندان خود تعلیم دهند؟‏

پاسخ کتاب مقدّس

 چه کسی باید در مورد امور جنسی به فرزندان تعلیم دهد؟‏ کتاب مقدّس این مسئولیت را به والدین سپرده است.‏ در ادامه پیشنهادهای مفیدی برای والدین آمده است:‏

  •   خجالت به خود راه ندهید.‏ نگارندگان کتاب مقدّس در صورت نیاز از اشارهٔ مستقیم به امور جنسی و اعضای تناسلی عاری نداشتند.‏ خدا حتی به قوم اسرائیل باستان فرمان داد که «کودکان» را در این خصوص آموزش دهند.‏ (‏تَثنیه ۳۱:‏۱۲؛‏ لاویان ۱۵:‏۲،‏ ۱۶-‏۱۹‏)‏ پس به‌دور از خجالت با اصطلاح‌هایی که رابطهٔ جنسی و اعضای تناسلی را به شکلی شرم‌آور توصیف نکنند،‏ به فرزند خود آموزش دهید.‏

  •   به‌تدریج آموزش دهید.‏ منتظر نشوید که فرزندتان به سن بلوغ برسد تا در مورد امور جنسی به او آموزش دهید،‏ بلکه این کار را به‌تدریج از کودکی و متناسب با درک فرزند خود انجام دهید.‏—‏۱قُرِنتیان ۱۳:‏۱۱‏.‏

  •   طرز فکر و رفتار درست را آموزش دهید.‏ ممکن است در مدرسه تا حدّی به دانش‌آموزان در مورد مسائل جنسی آموزش داده شود.‏ با این حال،‏ کتاب مقدّس به والدین توصیه می‌کند تا علاوه بر توضیح جنبه‌های جسمانی وابسته به امور جنسی،‏ طرز فکر و رفتار درست در این رابطه را نیز به فرزندشان آموزش دهند‏.‏—‏امثال ۵:‏۱-‏۲۳‏.‏

  •   به حرف‌های فرزندتان گوش دهید.‏ وقتی فرزندتان در مورد امور جنسی از شما سؤال می‌کند،‏ فکر بد به خود راه ندهید.‏ در عوض،‏ «بیشتر گوش بدهید،‏ کمتر سخن بگویید،‏ و زود خشمگین نشوید.‏»—‏یعقوب ۱:‏۱۹‏،‏ ترجمهٔ تفسیری.‏

فرزندتان را از خطر سوءاستفادهٔ جنسی حفظ کنید

به فرزندتان آموزش دهید که در صورت مواجهه با مزاحمان جنسی باید چه کار کند

  •   آگاهی کسب کنید.‏ برای حفظ فرزندتان،‏ با روش‌های مزاحمان جنسیِ کودکان آشنا شوید.‏—‏امثال ۱۸:‏۱۵‏.‏ به فصل ۳۲ کتاب پرسش‌های جوانان—‏پاسخ‌های مفید مراجعه کنید.‏ a

  •   از امنیت فرزندتان اطمینان حاصل کنید.‏ هرگز فرزندتان را به شخصی که هنوز از او شناخت کافی ندارید،‏ نسپارید.‏ همچنین اجازه ندهید که فرزندتان «به حال خود رها شود.‏»—‏امثال ۲۹:‏۱۵‏.‏

  •   به فرزندتان بیاموزید که از چه کسانی اطاعت کند.‏ فرزندان باید اطاعت از والدین را بیاموزند.‏ (‏کولُسیان ۳:‏۲۰‏)‏ اما اگر به فرزندتان یاد دهید که باید در هر شرایطی از هر کسی اطاعت کند،‏ او را در معرض خطر قرار داده‌اید.‏ والدین مسیحی می‌توانند به فرزندشان چنین بیاموزند:‏ «اگر کسی از تو بخواهد کاری انجام دهی که در دید خدا اشتباه است،‏ آن را انجام نده.‏»—‏اعمال ۵:‏۲۹‏.‏

  •   با فرزند خود تمرین کنید تا بتواند از خود محافظت کند.‏ به فرزندتان یاد دهید که اگر تنها باشد و کسی بخواهد از او سوءاستفادهٔ جنسی کند،‏ باید چگونه رفتار نماید.‏ برای مثال،‏ با نمایشی تمرینی،‏ در فرزندتان شجاعت ایجاد کنید تا بتواند در چنین موقعیتی از خود محافظت کرده بگوید،‏ «بس کن!‏ می‌گم که چیکار می‌خواستی بکنی!‏» بدین شکل به او کمک می‌کنید تا بیاموزد که فوراً هر محیط خطرناکی را ترک کند.‏ از آنجا که کودکان فراموش‌کارند،‏ این نکات را بارها و بارها به آنان یادآوری کنید.‏—‏تَثنیه ۶:‏۷‏.‏

a مأخذ انگلیسی.‏