به متن بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

آیا خدا نیرویی،‏ فاقد احساس و شخصیت است؟‏

آیا خدا نیرویی،‏ فاقد احساس و شخصیت است؟‏

پاسخ کتاب مقدّس

نیروی بی‌نظیر خدا در سراسر عالم قابل مشاهده است.‏ کتاب مقدّس در مورد خلقت میلیاردها ستاره چنین می‌گوید:‏ «‏به آسمان نگاه کنید.‏ این ستارگانی را که می بینید چه کسی بوجود آورده است؟‏ کیست که تعداد آن‌ها را بشمارد و همه را بنام بشناسد؟‏ خدا با قدرت عظیم و نیروی عجیب خود نمی‌گذارد که هیچکدام آن‌ها گم شود.‏‏»—‏اِشَعْیا ۴۰:‏۲۵،‏ ۲۶‏،‏ ترجمهٔ دری.‏

اما خدا وجودی بس عظیم‌تر از یک نیروی پرقدرت است.‏ به گفتهٔ کتاب مقدّس،‏ او دارای احساسات است؛‏ احساساتی همچون محبت و نفرت.‏ (‏مزمور ۱۱:‏۵؛‏ یوحنا ۳:‏۱۶‏)‏ کلام خدا نشان می‌دهد که اعمال انسان‌ها نیز بر احساسات او تأثیر می‌گذارد.‏—‏مزمور ۷۸:‏۴۰،‏ ۴۱‏.‏