مراجعه به متن

آیا می‌توان با اطمینان گفت که کتاب مقدّس به دست چه کسانی نوشته شده است؟‏

آیا می‌توان با اطمینان گفت که کتاب مقدّس به دست چه کسانی نوشته شده است؟‏

پاسخ کتاب مقدّس

 بسیاری نمی‌توانند با اطمینان بگویند که کتاب مقدّس به دست چه کسانی نوشته شده است.‏ اما کلام خدا اغلب به‌روشنی نشان می‌دهد که چه کسانی آن را به قلم آورده‌اند.‏ برخی از بخش‌های آن با چنین عباراتی شروع می‌شود:‏ «سخنان نِحِمیا،‏» «رؤیای اِشعیا» و «کلام خداوند که بر یوئیل .‏.‏.‏ نازل شد.‏»—‏نِحِمیا ۱:‏۱؛‏ اِشَعْیا ۱:‏۱؛‏ یوئیل ۱:‏۱‏.‏

  اغلبِ نگارندگان کتاب مقدّس اذعان کرده‌اند که به الهام یَهُوَه،‏ خدای یکتا مطالب این کتاب را نوشته‌اند.‏ پیامبرانی که «عهد عتیق» را به قلم آورده‌اند،‏ بیش از ۳۰۰ بار چنین گفتند:‏ «خداوند چنین می‌گوید.‏» (‏عاموس ۱:‏۳؛‏ میکاه ۲:‏۳؛‏ ناحُوم ۱:‏۱۲‏)‏ برخی نیز پیام خدا را از طریق فرشتگان دریافت کرده‌اند.‏—‏زَکَریا ۱:‏۷،‏ ۹‏.‏

 کتاب مقدّس طی بیش از ۱۶۰۰ سال به دست ۴۰ مرد به نگارش در آمده است.‏ برخی از آنان بیش از یک کتاب را به نگارش درآورده‌اند.‏ در واقع کتاب مقدّس،‏ مجموعه‌ای از ۶۶ کتاب است.‏ «عهد عتیق» کتاب مقدّس شامل ۳۹ کتاب و «عهد جدید» آن شامل ۲۷ کتاب است.‏