مراجعه به متن

‏«سامری نوع‌دوست» کیست؟‏

‏«سامری نوع‌دوست» کیست؟‏

پاسخ کتاب مقدّس

اصطلاح «سامری نوع‌دوست» عموماً برای توصیف شخصی به کار می‌رود که وارد عمل می‌شود و به نیازمندان کمک می‌کند.‏ این اصطلاح از داستان یا مَثَلی گرفته شده که عیسی تعریف کرد تا نشان دهد یک همسایهٔ نیکو از روی رحمت و بدون توجه به ملیت یا گذشتهٔ شخصی دیگر به او کمک می‌کند.‏

در این مقاله می‌بینیم .‏.‏.‏

 مَثَل «سامری نوع‌دوست» چیست؟‏

خلاصهٔ داستانی که عیسی تعریف کرد از این قرار است:‏ مردی یهودی از اورشلیم به اَریحا می‌رفت.‏ در راه،‏ راهزنان او را غارت کردند،‏ زدند و نیمه‌جان رهایش کردند.‏

یک کاهن یهودی و سپس یک رهبر یهودی،‏ از کنار آن مرد زخمی گذشتند.‏ با این که هر دوی آن‌ها مثل آن مسافر،‏ یهودی بودند ولی برای کمک به او نایستادند.‏

بالاخره،‏ مردی غیریهودی از راه رسید.‏ او یک سامری بود.‏ (‏لوقا ۱۰:‏۳۳؛‏ ۱۷:‏۱۶-‏۱۸‏)‏ آن سامری دلش به حال او سوخت و زخم‌های مرد را بست.‏ بعد آن مرد زخمی را به یک کاروانسرا برد و تمام شب از او مراقبت کرد.‏ روز بعد به مسئول کاروانسرا پول داد تا از آن مرد مراقبت کند و همچنین گفت که همهٔ هزینه‌های اضافی را پرداخت می‌کند.‏—‏لوقا ۱۰:‏۳۰-‏۳۵‏.‏

 چرا عیسی این مَثَل را تعریف کرد؟‏

عیسی این داستان را خطاب به مردی که فکر می‌کرد فقط قوم و هم‌دینان همسایه‌اش هستند،‏ تعریف کرد.‏ عیسی می‌خواست به آن مرد این درس مهم را بدهد که مفهوم «همسایه» فقط به یهودیان محدود نمی‌شود.‏ (‏لوقا ۱۰:‏۳۶،‏ ۳۷‏)‏ این داستان در کتاب مقدّس نوشته شده تا همهٔ کسانی که می‌خواهند خدا را خشنود کنند فایده ببرند.‏—‏۲تیموتائوس ۳:‏۱۶،‏ ۱۷‏.‏

 از این مَثَل چه یاد می‌گیریم؟‏

این داستان یاد می‌دهد که یک همسایهٔ خوب دلسوزی‌اش را در عمل نشان می‌دهد.‏ این شخص بدون توجه به پیشینه،‏ نژاد یا ملیت دیگران به نیازهایشان رسیدگی می‌کند.‏ یک همسایهٔ واقعی همان طور با دیگران رفتار می‌کند که دوست دارد با او رفتار شود.‏—‏مَتّی ۷:‏۱۲‏.‏

 سامریان چه کسانی بودند؟‏

سامریان در شمال یهودیه زندگی می‌کردند.‏ آن‌ها قومی بودند که از ازدواج بین یهودیان و غیریهودیان به وجود آمده بودند.‏

سامریان تا قرن اول میلادی دین خودشان را تشکیل داده بودند.‏ آن‌ها پنج کتاب اول نوشته‌های عبری را قبول داشتند ولی بقیهٔ نوشته‌ها را رد می‌کردند.‏

بسیاری از یهودیان روزگار عیسی از سامریان متنفر بودند و از آن‌ها دوری می‌کردند.‏ (‏یوحنا ۴:‏۹‏)‏ بعضی از یهودیان از عبارت «سامری» برای توهین استفاده می‌کردند.‏—‏یوحنا ۸:‏۴۸‏.‏

 آیا داستان «سامری نوع‌دوست» واقعیت دارد؟‏

کتاب مقدّس اشاره نمی‌کند که مَثَل «سامری نوع‌دوست» بر اساس واقعیت است یا خیر.‏ با این حال،‏ عیسی معمولاً در تعالیمش به رسوم و مکان‌های آشنا اشاره می‌کرد تا درک موضوع را برای شنوندگانش آسان بسازد.‏

بسیاری از جزئیات این داستان از لحاظ تاریخی دقیق است.‏ برای نمونه:‏

  • جادهٔ اورشلیم به اَریحا که بیشتر از ۲۰ کیلومتر بود،‏ شیبی معادل ۱ کیلومتر داشت.‏ در این گزارش آمده است که کاهنی «از همان جاده پایین می‌آمد.‏»—‏لوقا ۱۰:‏۳۱‏.‏

  • کاهنان و لاویانی که در اَریحا زندگی می‌کردند،‏ مرتباً از طریق این جاده به اورشلیم می‌رفتند.‏

  • راهزنان معمولاً کنار این جادهٔ دورافتاده پنهان می‌شدند و در کمین مسافران،‏ خصوصاً آن‌هایی که تنها بودند،‏ می‌نشستند.‏