مراجعه به متن

مفهوم زندگی چیست؟‏

مفهوم زندگی چیست؟‏

پاسخ کتاب مقدّس

 بسیاری ممکن است در مورد مفهوم زندگی سؤالاتی متفاوت داشته باشند؛‏ برای نمونه،‏ برای چه منظوری زندگی می‌کنیم یا آیا زندگی مفهومی دارد؟‏ به گفتهٔ کتاب مقدّس مفهوم از زندگی آن است که با پروردگارمان رابطهٔ دوستی برقرار کنیم.‏ در زیر به چند تعلیم پایه‌ای کتاب مقدّس می‌پردازیم:‏

  •   خدا آفریدگار ماست.‏ در کتاب مقدّس در مورد او می‌خوانیم:‏ «اوست که ما را آفرید و ما از آنِ اوییم.‏»—‏مزمور ۱۰۰:‏۳؛‏ مکاشفه ۴:‏۱۱‏.‏

  •   خدا از هر آنچه آفریده است،‏ مقصودی دارد.‏ او ما را نیز با مقصودی آفرید.‏—‏اِشَعْیا ۴۵:‏۱۸‏.‏

  •   خدا ما انسان‌ها را با «نیاز روحانی» آفریده است؛‏ یعنی این که ما به راهنمایی خدا نیازمندیم.‏ به همین دلیل نیز می‌خواهیم بدانیم مفهوم زندگی چیست.‏ (‏مَتّی ۵:‏۳‏)‏ خدا می‌خواهد که ما این خواست خود را برآورده سازیم.‏—‏مزمور ۱۴۵:‏۱۶‏.‏

  •   ما می‌توانیم با برقراری دوستی با خدا «نیاز روحانی» خود را برطرف سازیم.‏ با این که ممکن است در نظر برخی دوستی با خدا غیرممکن باشد،‏ کتاب مقدّس می‌گوید:‏ «به خدا نزدیک شوید و او به شما نزدیک خواهد شد.‏»—‏یعقوب ۴:‏۸؛‏ ۲:‏۲۳‏.‏

  •   برای این که بتوانیم دوست خدا شویم،‏ باید زندگی‌ای هماهنگ با خواست او داشته باشیم.‏ در جامعه ۱۲:‏۱۳ این خواست او چنین بیان شده است:‏ «از خدا بترس و فرامین او را نگاه دار،‏ چرا که انسان بودن به‌تمامی همین است.‏»‏

  •   خدا در آینده مقصود اولیهٔ خود را کاملاً به انجام خواهد رساند و تمام درد و مصیبت‌های بشر را از میان بر خواهد داشت و زندگی ابدی را به دوستدارانش خواهد بخشید.‏—‏مزمور ۳۷:‏۱۰،‏ ۱۱‏.‏