مراجعه به متن

آیا کتاب مقدّس می‌تواند برای جلوگیری از مشکلات مالی به ما کمک کند؟‏

آیا کتاب مقدّس می‌تواند برای جلوگیری از مشکلات مالی به ما کمک کند؟‏

پاسخ کتاب مقدّس

 بله.‏ چهار اصل کتاب مقدّس که در ادامه به آن اشاره می‌شود،‏ می‌تواند برای جلوگیری از مشکلات مالی به ما کمک کند:‏

  1.  ۱)‏ برای خود برنامه‌ریزی مالی کنید.‏ «شتابزدگی به ناداری می‌انجامد اما تدبیرهای شخصِ کوشا منفعت به بار می‌آورد.‏» (‏امثال ۲۱:‏۵‏)‏ اگر کالایی به حراج گذاشته شده است،‏ نباید عجولانه تصمیم به خرید آن بگیرید.‏ برای درآمد خود بودجه‌بندی کنید و طبق آن عمل کنید.‏

  2.  ۲)‏ از گرفتن قرض‌های غیرضروری اجتناب کنید.‏ «بدهکار بندهٔ طلبکار است.‏» (‏امثال ۲۲:‏۷‏)‏ اگر شما قرض یا بدهی دارید و نمی‌توانید قسط‌های خود را به‌موقع بپردازید،‏ سعی کنید با بانک یا طلبکار خود در مورد نحوهٔ پرداخت بدهی‌تان صحبت کنید.‏ دست از تلاش نکشید.‏ به گفتهٔ کتاب مقدّس اگر کسی نابخردانه ضامن کسی شده است و مجبور می‌شود بدهی او را بپردازد،‏ باید نزد طلبکار رود و این پند کلام خدا را به گوش گیرد:‏ «خویشتن را فروتن ساز و به او التماس کن!‏ خواب به چشمانت راه مده،‏ و نه سنگینی به پِلکهایت.‏» (‏امثال ۶:‏۱-‏۵‏)‏ حتی اگر در ابتدا تلاش‌هایتان بی‌نتیجه به نظر رسد،‏ همچنان از طلبکار خود تقاضا کنید که تغییری در روش پرداخت بدهی دهد.‏

  3.  ۳)‏ بندهٔ پول و ثروت نباشید.‏ «مرد تنگ‌چشم در پی ثروت می‌شتابد،‏ بی‌خبر که تنگ‌دستی در انتظار اوست.‏» (‏امثال ۲۸:‏۲۲‏)‏ طمع و غبطه خوردن به ثروت دیگران،‏ ممکن است به مشکلات شدید مالی بینجامد و ما را از خدا دور کند.‏

  4.  ۴)‏ در زندگی قانع باشید.‏ «اگر خوراک،‏ پوشاک و سقفی بالای سرمان داریم،‏ به آن‌ها قانع خواهیم بود.‏» (‏۱تیموتائوس ۶:‏۸‏)‏ سعادت و خوشبختی را نمی‌توان با پول خرید.‏ برخی از خوشبخت‌ترین مردم روی زمین توانایی مالی بالایی ندارند،‏ اما آنان خانواده و دوستانی بامحبت دارند و به خدا نزدیکند.‏—‏امثال ۱۵:‏۱۷؛‏ ۱پِطرُس ۵:‏۶،‏ ۷‏.‏